sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 700 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.NOWY NABÓR W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ OGŁOSZONY!
Na wsparcie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przewiduje się 5,5 MLD zł na lata 2022-2029.


BEZPŁATNY WEBINAR INFORMACYJNY 

26 stycznia 2023 godz. 11.00


"TWORZENIE NOWYCH MIEJSC ŻŁOBKOWYCH Z NAJNOWSZEJ EDYCJI PROGRAMU MALUCH+"

19 stycznia 2023 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program Maluch+ w nowej odsłonie. Termin składania wniosków aplikacyjnych mija 19 lutego 2023!


Dowiedz się więcej zapisując się na webinar informacyjny, który odbędzie się 26 stycznia 2023 roku o godz. 11.00.


WIELKOPOLSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU

POZNAJ NASZYCH PRELEGENTÓW


KATARZYNA RÓŻYCKA
Ekspertka ds. pozyskiwania środków europejskich i krajowych, w szczególności związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kasia przygotowała łącznie ponad 140 wniosków aplikacyjnych.
Tylko od 2017 roku opracowała 50 wniosków z zakresu usług żłobkowych, pozyskując dla Polskich samorządów dofinansowanie na łączną kwotę niemal 40 mln zł.
ROBERT SOBKOWIAK

Dyrektor Działu Pozyskiwania Dotacji Europejskich i Krajowych

10 lat w branży funduszy unijnych, od 6 zarządza działem składającym każdego roku ponad 200 wniosków aplikacyjnych.

Robert przygotował również wiele wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co dofinansowanie?

BUDOWA

w tym: koszty budowy, rozbudowy obiektu budowlanego lub adaptacji budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci, żłobków i klubów dziecięcych oraz zakup nieruchomości i infrastruktury.

WYPOSAŻENIE

w tym: m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki.

BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE

w tym: wynagrodzenie personelu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, koszty dostaw mediów i opłat, koszty utrzymania czystości.

PLAC ZABAW

w tym: wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

Pozyskiwanie środków na zwiększanie dostępności opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3 to jeden z kluczowych obszarów działalności naszej firmy. 

Wypracowaliśmy skuteczny sposób tworzenia żłobków i klubów malucha poprzez konsultacje z dyrektorami placówek, wizyty studyjne w istniejących obiektach oraz rozmowy z wieloma Włodarzami oraz pracownikami samorządowymi i projektantami, co wspomogło dynamiczny rozwój upowszechniania opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminach. Spędziliśmy wiele godzin na analizie potrzeb zarówno rodziców jak i dzieci co dało w efekcie setki napisanych projektów, tysiące nowych miejsc żłobkowych, niezliczone uśmiechy maluchów oraz ich rodziców!

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas


Ekspert merytoryczny w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wyższej Szkoły Gospodarki „Nowe kompetencje – nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3”.

kim jesteśmy
Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln - efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.

Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze
Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
porozmawiajmy
dyrektor działu

robert sobkowiak

sobkowiak@wanir.edu.pl
porozmawiajmy
EKSPERT

katarzyna różycka

porozmawiajmy
doradca klienta

CEZARY
TOMCZYK

175 949 915,15 zł

Łączna wartość pozyskanych dotacji na usługi żłobkowe


29 871 226,14 zł

Pozyskanych dotacji TYLKO Z PROGRAMU Maluch+


93%

Skuteczność pozyskiwania dotacji 

na usługi żłobkowe

165

Otwartych żłobków i klubów dziecięcych